RefinanzierungNår man skal låne penger i banken, så må man som regel stille med en eller annen form for sikkerhet for lånet. Dette slik at banken får redusert sin risiko ved å tilby deg et lån, samtidig som du får gunstigere rentebetingelser ettersom banken tar pant i noe verdifullt hos deg. Vanligvis når det er snakk om sikkerhet for lånet, så vil banken ta pant i bolig eller eiendom, men også andre verdifulle gjenstander som hytte, bil eller båt kan også brukes som sikkerhet for lånet. Og når vi snakker om refinansiering, så vil sikkerhet gjerne være aktuelt for mange.

Hvorfor refinansiere med sikkerhet

Det finnes flere gode grunner til å refinansiere gjeld med sikkerhet, men i de fleste tilfeller vil faktisk ikke banken la deg gjøre det. Dette fordi at refinansiering gjennom et forbrukslån er et usikret lån, og følgelig en lånetype der banken ikke er interessert i sikkerheten din. Dette er naturligvis gunstig for deg som ikke kan stille sikkerhet, men på en annen side så vil det gjøre lånet mer kostbart. Sikkerhet er dog bare vanlig når det dreier seg om et boliglån, eller hvis søkeren har inkassosaker/betalingsanmerkninger (mer om dette i neste avsnitt). Men hvis du har muligheten til å stille bolig eller eiendom som sikkerhet – og får bedre betingelser på grunn av dette – så bør du alltid refinansiere med sikkerhet.

Når trenger man sikkerhet for å refinansiere?

Som nevnt ovenfor er det enkelte tilfeller der sikkerhet er et krav og nødvendighet dersom man i det hele tatt skal få refinansiere. Dette er dog kun i enkelte banker, og disse bankene tilbyr forbrukslån og refinansiering til søkere selv om de måtte ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Som regel slår dette svært negativt ut på søknadene, slik at man ikke får refinansiert et forbrukslån, men dersom man stiller med sikkerhet kan det faktisk bli realisert.

Sikkerheten er altså nødvendig fordi man tidligere har vist seg å være en dårlig betaler. Derfor vil du neppe få bedre rentebetingelser selv om du stiller med sikkerhet, men dette er rett og slett en nødvendighet fra bankens side slik at de sikrer seg mot at du eventuelt skulle falle tilbake til gamle vaner.

Refinansiering uten sikkerhet

Dersom du ikke har betalingsanmerkninger eller inkassosaker, så behøver du ikke bekymre deg for sikkerhet eller ikke sikkerhet. Da søker du simpelthen om refinansiering på bakgrunn av din egen inntekt, og dersom banken ser at du har betalt det du skal og ikke hatt noen store problemer med å beherske den nåværende gjelden, så vil du trolig få innvilget søknaden om refinansiering uten sikkerhet. I de fleste tilfeller vil ikke sikkerhet være et alternativ heller, med mindre du er i en situasjon som nevnt ovenfor.